Úvod

Aktuality

Pro novinky, nastávající akce a fotky z proběhlých akcí sledujte náš Facebook.

Otevírací doba

(platí od 27.5.2024)

Pondělí: 17:00 – 21:00
Úterý: 17:00 – 21:00
Středa: 17:00 – 21:00
Čtvrtek: ZAVŘENO
Pátek: 17:00 – 22:00
Sobota: 15:30 – 21:00
Neděle: 15:30 – 20:00

Padesátiletá historie Kiosku

Historie Kiosku (nyní Hospůdka pod Věncem) sahá až do roku 1971. Tehdy byly z náměstí ve Čkyni převezeny dva vysloužilé dřevěné kiosky (odtud zažitý název provozovny). Jeden byl původně novinový a ve druhém se na čkyňském náměstí prodávala zelenina a ovoce. Stánky byly posazeny mírně od sebe, byly spojeny spojovací chodbou a k nim byla přistavěna dřevěná přístavba s okny, kde bylo vytvořeno posezení. Ta stála přibližně v místě, kde je nyní prostřední stůl se slunečníkem. Kiosek po zelenině dál sloužil jako sklad potravin a z novinového stánku byla vytvořena malá prodejna s pultovým prodejem. Zpočátku se zde prodávaly základní potraviny a lahvové pivo.

Jak je zaznamenáno výše, oba vyřazené stánky byly již při převozu notně poškozené a proto bylo jasné již dopředu, že tu nemohou stát navěky.

Kiosek navštěvovali hojně mimo jiné majitelé chat z okolí Lčovic a koncem sedmdesátých let jeden z nich Vašek Hůda vyprojektoval kiosek nový, opět dřěvěný ale kapacitně o dost větší. Během roku 1980 se postupně v akci „Z“ na které se podíleli téměř všichni spoluobčané a chataři vybudovala základová deska a na ní montovaná budova z dřevěných panelů, které tehdy vyráběl Dřevopodnik ve Zdíkovci. V listopadu 1980 byl nový kiosek slavnostně otevřen, přičemž ten starý byl odstraněn. Až do poloviny devadesátých let se v něm stále prodávaly základní potraviny. Později ovšem s příchodem supermarketů v okolních městech byla tato činnost stále více ztrátová, takže posléze se z kiosku stalo víceméně výčepní zařízení. V roce 2005 byla provedena vnitřní přestavba s tím, že byly vybudovány nové toalety jak pro zákazníky, tak pro personál a vzadu byl přistaven skládek. V roce 2018 dostala budova nový nátěr a vnitřní vybavení, v roce 2020 byla vyměněna všechna okna s dvojsklem a na jaře letošního roku byla sponzorsky vybudována plocha ze zámkové dlažby před budovou. Ta nyní slouží výhradně jako restaurační zařízení.

Za 50 let, co na parcele č. 1174/1 v k.ú. Lčovice stojí budova všeobecně známá jako „Kiosek“ prošlo jejími prostorami mnoho obsluhujícího personálu. Zde je seznam většiny z nich. Do roku 2001 bez určení data, kdy zde působili, protože pamětníci nám jaksi ubývají………

V roce 1971 zde začala paní Vlasta Šefrnová
a dále pokračovali
Ludmila Nárovcová
Jiřina Paulová
Jana Pauchová paní Šárková
paní Holečková
Milan Dragoun
Ladislav Záhon
Marie Jindřichová
Marcel Klich
a v období 2001 – 2004
Josef Tryta
2004 – 2005
Edita Bouriez
2005 – 2017
Vlastimil Pechlát
od roku 2018
Marie Zámečníková


Dnešní název „Hospůdka pod Věncem“ byl zvolen z toho důvodu, že zažitý název Kiosek používal na facebookových stránkách minulý nájemce, takže bylo nutné pro propagaci spustit nové facebookové a webové stránky pod odlišným názvem. Pro všechny je to ale stále náš starý dobrý KIOSEK !!!!

Aktuálně

V nedávné minulosti se stalo zvykem, že se v okolním prostoru hospůdky konají pravidelně různé kulturní programy, počínaje oslavami narozenin přes promítání z cest, diskotéky pro děti i dospělé, taneční zábavy, koncerty a další. Konala se i tu dokonce i svatební hostina.

Technický stav této plochy byl nanejvýš neuspokojivý, protože vlivem různých oprav (např.kanalizace) zde bylo několik druhů záplat z rozličných druhů materiálů. Byly tu vrstvy betonu, štěrku, asfaltu a balené živice. Vše bylo navíc v různých výškách, takže nebylo vůbec jednoduché plochu přejít, aniž by zákazník trochu nezavadil o některou vyvýšeninu. Navíc při vytrvalejším dešti zůstavalo velké množství vody na ploše a trvalo velmi dlouho, než se částečně zasákla a částečně oschla díky slunečním paprskům.

V lednu 2021 přišla neočekávaná nabídka od majitele obchodní firmy Obelisk pana Olaha, že věnuje obci Lčovice k 700.výročí jejího založení dar v podobě betonové zámkové dlažby, kterou by se zmíněná plocha opravila. Následoval krátký běh událostí, kdy místostarosta obce oslovil ještě další firmy, jejichž majitelé byli ochotni se na základě darovacích smluv spolupodílet na této akci. Po souhlasu s plánovaným dílem ze strany správců sítí a nezbytném povolovacím procesu od Stavebního úřadu ve Vimperku, byla v dubnu akce zahájena, přičemž úspěšně dokončena byla již počátkem května.

Hotové dílo předčilo všechna očekávání. Nejen, že plocha působí velmi kompaktně s budovou restaurace, je opticky mnohem větší, je dokonale odvodněná, takže tu nezůstavají žádné kaluže vody, ale hlavně je v jedné výškové úrovni, takže již nehrozí případný menší úraz vlivem zakopnutí.

Chtěli bychom na tomto místě vyjádřit veliké poděkování třem firmám, které dílo realizovaly formou darovacích smluv a obec Lčovice tak nemusela vynaložit finanční prostředky, které v současnosti potřebuje na dokončení ČOV a kanalizace v horní části obce. Jedná se o následující firmy :

Obelisk Praha s.r.o. Ovocný trh 572/11 Praha 1, obchodní středisko Husinec – dodavatel dlažby a obrubníků

MEA Watermanagement s.r.o. Domažlická 1059/180 Plzeň – dodavatel odvodňovacích žlabů

Real Network s.r.o. Jaurisova 515/4 Praha 4 Michle – dodavatel veškerých zemních prací a pokládky dlažby

DĚKUJEME !!!